Tráo vàng giả trong tiệm ở Bình Dương

Nghi can Phụng bị bắt giữ.

Khi chủ tệm vàng đưa nhẫn, nghi can đánh tráo đồ giả rồi bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt. (more…)

Chi tiết