Tàu nước ngoài sang mạn dầu trái phép bất hợp tác với cảnh sát biển

Cảnh sát biển Việt Nam tiếp cận tàu chở dầu Pacific Ocean

Tàu sang mạn dầu trái phép không thả thang dây cho cảnh sát biển lên làm việc. Chỉ khi tàu CSB 2012 đến tăng cường gây áp lực thì lực lượng chức năng mới lên được tàu. (more…)

Chi tiết